En Ædele Zions Daatters trøstig Tro oc Tancke … Fremsæt og forhandlet … ved M. Frantz Rosenberg … der Erlig or Velbiurdig Frue Fr. Berte Frijsz, sal. Her Albret Skiels til Fusingøe, hendis adelig Ljg … bleff den 20 Februar 1652 nedersat udi Viborg Domkircke … Texten effter Begiæring udlagt oc forklared.

Copenhagen: Peter Hake, 1653.

Title and text printed within ornamental border. π1,A-T4,v2. [2], 144, [9] pp. 1 vols. 8vo. Contemporary black leather over beech boards, tooled in blind with a rectangular border with floral corners, and a central oval motif. Binding rubbed, foot of spine perished and bottom edges gnawed, one cord parted but text block clean and fresh, with 1778 ownership note at foot of terminal leaf Not in RLIN; 1 copy located in Danish National Library (shelfmark: G3938 4°). Item #223296

Price: $650.00 Free International Delivery